Εκτύπωση

Το Ιστορικό Μουσείο του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» έχει θέμα την ιστορία της Άρτας  από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή και έχει οργανωθεί με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις  της επιστήμης της μουσειολογίας, σύμφωνα  με  τις  οποίες  τα  μουσεία είναι ζωντανοί χώροι παιδείας.

Έτσι   μέσα    στο    χώρο   του    μουσείου   δημιουργήθηκαν  σκηνογραφικές συνθέσεις με  τη  βοήθεια   των  οποίων  ο  επισκέπτης, περνώντας  από  τη  μια   αίθουσα   στην  άλλη,  παρακολουθεί   κατά   χρονολογική  σειρά και  μαθαίνει  την  ιστορία  της  Άρτας, με  τρόπο  ευχάριστο  και  κατανοητό.

Στο τμήμα που αναφέρεται στην ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΒΡΑΚΙΑ, η σύνθεση έχει στοιχεία που φέρνουν στο νου αρχαιολογική ανασκαφή. Η ιδέα να παρουσιαστεί η μορφή του Βασιλιά Πύρρου μέσα από κάτοπτρο προτιμήθηκε, προκειμένου να παρουσιαστεί με τρόπο συμβολικό η εξέχουσα θέση του ηγεμόνα αυτού μέσα στην ιστορία της Ηπείρου.

     Περνώντας από την αρχαιότητα στην ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΕΠΟΧΗ, ο επισκέπτης διαβαίνει μέσα από το κάστρο , κεντρικό μνημείο της βυζαντινής Άρτας. Η αναπαράσταση του έγινε με σκοπό να δώσει στον επισκέπτη την αίσθηση της ατμόσφαιρας της εποχής.

     Η  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ  και η είσοδος της χαρακτηρίζονται από μια αφαιρετική ζωγραφική αναπαράσταση του Ιμαρέτ, αντιπροσωπευτικού μνημείου της εποχής, το οποίο διασώζεται έως σήμερα. Στο εσωτερικό της αίθουσας, αποδίδονται, με τον ανάλογο σκηνογραφικό τρόπο, σημαντικά θέματα από την εποχή αυτή. Το μαύρο χρώμα σε όλο αυτό τον χώρο εκφράζει τα «μαύρα χρόνια της σκλαβιάς», ενώ η φλόγα του ξεσηκωμού των Ελλήνων συμβολίζεται με την τοποθέτηση όπλων στα δύο ανοίγματα κάτω από τα βάθρα των εκθεμάτων. Η ιδέα να παρουσιαστούν μέσα σε ένα τούρκικο «τζαμί» απόψεις από τους αγώνες και τη ζωή των Ελλήνων έχει σκοπό να εκφράσει συμβολικά τη συνεχή προσπάθεια για ανάσταση του Γένους.

     Το πέρασμα της Άρτας στην ελευθερία παρουσιάζεται με τη συμβατική αναπαράσταση του  ΓΕΦΥΡΙΟΥ, που ήταν το πρώτο σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1881. Ο επισκέπτης, συνεχίζοντας την περιήγησή του στις υπόλοιπες αίθουσες του Μουσείου,  καλείται να το περάσει όπως διάβαιναν κυριολεκτικά οι Αρτινοί, οσάκις εξορμούσαν για αγώνες απελευθερωτικούς. Παράλληλα πληροφορείται μέσα από τα εκθέματα του χώρου αυτού για τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το Γεφύρι.

     Απόψεις από την ζωή στην Άρτα στα νεώτερα χρόνια αναπλάθονται καθώς ο επισκέπτης περνά μέσα από την αναπαράσταση ενός τμήματος παλιάς Αρτινής γειτονιάς με τον πλακόστρωτο δρόμο, τα σπίτια και το χοροδιδασκαλείο. Στον ίδιο χώρο, μια σύνθεση με τη μορφή λεωφόρου που συνεχώς πλαταίνει , παρουσιάζει με τρόπο συμβολικό, την πρόοδο των Αρτινών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.

     Τελευταίος σταθμός στην πορεία, που ακολουθεί ο επισκέπτης, είναι το γραφείο του Δωρητή, Πέτρου Γαρουφαλιά, όπου διάφορα προσωπικά κειμήλια μιλούν για την προσωπικότητα και την δράση του πολιτικού άνδρα.