Εκτύπωση

Πέτσα - Λαγοπάτη Ελένη(Πρόεδρος), Φράγκος Ιωάννης, Παπαδημητρίου Νικόλαος, Λαυδαριάς Γεώργιος, Βαζούρα - Γεωργίου Παρασκευή, Κιτσαντά Χριστίνα, Παπαθανασίου Αντιγόνη.

     Έργο της Επιτροπής είναι η ανασυγκρότηση του θεατρικού τμήματος, η εισήγησή του προς παράσταση θεατρικού έργου, η οργάνωσή του και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου.