Εκτύπωση

Μπανταλούκας Νικόλαος(Πρόεδρος), Οικονομίδης Χρήστος, Μπακόλας Αριστοτέλης, Γάτας Βασίλειος.

     Έργο της επιτροπής είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών - προτάσεων και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την πνευματική στέγη του Συλλόγου.