Εκτύπωση

Κολιού - Κολιούλη Αγγελική (Πρόεδρος), Γούλας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Κων/νος, Σιώζου Κων/να, Μπασούκας Κων/νος, Μπανταλούκα - Λιόντου Βασιλική, Κοίλιας Ηλίας.

     Έργο της επιτροπής είναι η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μέσω δωρεών και χορηγιών.