Εκτύπωση

Κολιού - Κολιούλη Αγγελική (Πρόεδρος), Γούλας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Νικόλαος.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου

Εκτύπωση

Δέτσικα Μαρία (Πρόεδρος), Σιώζου Παναγιώτα, Πέτσα - Λαγοπάτη Ελένη, Μπαλατσούκα Κων/νιά, Ευταξία - Γιαννάκη Αμαλία, Βασιλάκη - Παχούλα Δήμητρα, Καραπέτση Λίτσα, Σαρλής Σωτήριος, Ιντζέμπελης Ελπιδοφόρος, Κιτσαντά Χριστίνα, Μπανταλούκα Αικατερίνη, Αγγέλη Κατερίνα.

     Έργο της επιτροπής είναι η εισήγηση και διοργάνωση των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

Εκτύπωση

Κολιού - Κολιούλη Αγγελική (Πρόεδρος), Γούλας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Κων/νος, Σιώζου Κων/να, Μπασούκας Κων/νος, Μπανταλούκα - Λιόντου Βασιλική, Κοίλιας Ηλίας.

     Έργο της επιτροπής είναι η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μέσω δωρεών και χορηγιών.

Εκτύπωση

Πέτσα - Λαγοπάτη Ελένη(Πρόεδρος), Φράγκος Ιωάννης, Παπαδημητρίου Νικόλαος, Λαυδαριάς Γεώργιος, Βαζούρα - Γεωργίου Παρασκευή, Κιτσαντά Χριστίνα, Παπαθανασίου Αντιγόνη.

     Έργο της Επιτροπής είναι η ανασυγκρότηση του θεατρικού τμήματος, η εισήγησή του προς παράσταση θεατρικού έργου, η οργάνωσή του και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου.

Εκτύπωση

Μπανταλούκας Νικόλαος(Πρόεδρος), Οικονομίδης Χρήστος, Μπακόλας Αριστοτέλης, Γάτας Βασίλειος.

     Έργο της επιτροπής είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών - προτάσεων και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την πνευματική στέγη του Συλλόγου.

Σελίδα 1 από 2