Εκτύπωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου "ΣΚΟΥΦΑΣ", αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπανταλούκας Νικόλαος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κολιού – Κολιούλη Αγγελική
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουτσούμπας Ιωάννης 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπανταλούκα Ελένη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καραβασίλης Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ Βαδιβούλης Θεοχάρης
ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ Βάγιας Χαρίλαος
ΕΦΟΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ Κολιού – Μάνθα  Μαρία
ΚΤΙΡΙΑΡΧΗΣ Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Γούλας Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Λαγοπάτη - Πέτσα Ελένη
ΜΕΛΟΣ Λιόντος Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Νάκου Ειρήνη

 

 

Γραμματεία Συλλόγου: Παπαδημητρίου Νικόλαος, Μάνου Γεωργία,

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μάνου Γεωργία

 

Υπεύθυνοι εκδρομικού τμήματος: Κολιού-Κολιούλη Αγγελική, Πέτσα-Λαγοπάτη Ελένη Πέτσα

 

Υπεύθυνοι Μουσείων: Μπαθέκα Αναστασία

 

Υπεύθυνοι Βεστιαρίου: Γεωργακογιάννη Ευαγγελία

 

Νομικοί Σύμβουλοι: Δημήτριος Μάνος (Δικηγόρος Αθηνών), Μιχαήλ Νικολάου (Δικηγόρος Άρτας)